• ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ.ಎಸ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ .ಸಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ಯಾಗೋಟಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೇಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀಯುತ ಕಾಂತೇಶ್ .ಟಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀಯುತ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಗುಡೂರ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀಯುತ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ ಭಾಗ್ವತ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗು ಶಾಹಾಬಾದ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಎಂ.ಎಸ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ .ಟಿ.ಕೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ .ಎಂ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಹುನಗುಂದ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ್ ಎನ್ ಕುಂದಗೋಳ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀಯುತ ವೀರೇಶ್ .ಪಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಪತ್ತರ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ .ಎಸ್.ಎನ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀ ಯುತ ರವಸಾಬ್ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ .ಕೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀಮತಿ ದಾನಮ್ಮ ಸಿ. ಜಳಕಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ್ ಗುಂಡ್ಲೂರ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀಯುತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ .ಟಿ.ಎಮ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀಯುತ ಮಹಾದೇವ ಕುಂದರಗಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ .ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ .ಕೆ.ಜೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀಯುತ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 • ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನ ಸಾಗರ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

Thursday, 1 February 2018

Thursday, 21 September 2017

9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಪಿಪಿಟಿ


ಇತಿಹಾಸ

7.  ಮಧ್ಯಯುಗದ ಯುರೋಪ
9.  ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಏಕೀಕರಣ

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

1.   ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ 
2. ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರ 
3. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ
6.  ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ
7.  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ  

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ

4.  ಸಮುದಾಯ

ಭೂಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ

5.  ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂ ಸಂಪತ್ತು

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ


ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ

2.  ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ
3.  ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರಹ 

Sunday, 28 May 2017

Thursday, 23 March 2017

ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ

ಶ್ರಿಯುತ ಶರಣ ಬಸಪ್ಪ ಗುಡೂರ್ ಸರ್ ತಯಾರಿಸಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ

8ನೇ ತರಗತಿ


9ನೇ ತರಗತಿ
10ನೇ ತರಗತಿ
ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ .ಸಿ  ಅವರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ

8ನೇತರಗತಿ

              

9ನೇ ತರಗತಿ


         

10ನೇ ತರಗತಿ


       

ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಚನ್ನಗಿರಿಯವರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ

8ನೇ ತರಗತಿ


  

9ನೇ ತರಗತಿ


   

10ನೇ ತರಗತಿ


   

Wednesday, 22 March 2017

Monday, 20 March 2017

8ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಪಿಪಿಟಿಗಳು

ಇತಿಹಾಸ

 1. ಆಧಾರಗಳು
 2. ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾರತ  ಭಾಗ1 ಮತ್ತು ಭಾಗ2
 3. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಭಾಗ1 ಮತ್ತು ಭಾಗ2
 4. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಭಾಗ1 ಮತ್ತು ಭಾಗ2 ಹಾಗೂ ಭಾಗ3
 5. ಗ್ರೀಕ್, ರೋಮನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಾದ ನಾಗರಿಕತೆ ಭಾಗ1, ಭಾಗ2, ಭಾಗ3, ಭಾಗ4, ಭಾಗ5  ಮತ್ತು ಭಾಗ6
 6.  ಹೊಸಮತಗಳ ಉದಯ ಭಾಗ1 ಮತ್ತು ಭಾಗ2
 7. ಮೌರ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುಶಾಣರು
 8. ಗುಪ್ತರು ಮತ್ತು ವರ್ಧನರು
 9. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ -ಶಾತವಾಹನರು, ಕದಂಬರು ಮತ್ತು ಗಂಗರು
 10. ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಳುಕ್ಯರು ಮತ್ತು  ಪಲ್ಲವರು
 11. ಮಾನ್ಯಖೇಟದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು & ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಲುಕ್ಯರು
 12. ಚೋಳರು ಮತ್ತು ದ್ವಾರಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳರು

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ

ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

 1. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ
 2. ನೈರ್ಸಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 3. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ
 4. ಬಡತನ ಮತ್ತು ಹಸಿವು

ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ

Saturday, 18 March 2017

10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಪಿಪಿಟಿಗಳು

ಇತಿಹಾಸ
 1. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ
 2. ವಸಾಹತು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು
 3. ಜನಪದ ಚರಿತ್ರೆ
 4. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಬುನಾದಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು
 5. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು
 6. ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ
 7. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಪರಿಣಾಮಗಳು
 8. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ
 9. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ
 10. 20ನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮಗಳು


ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
 1. ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು
 2. ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ
 3. ಅನ್ಯರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ
 4. ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ
 5. ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು


ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ
 1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರ ವಿನ್ಯಾಸ
 2. ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ
 3. ಸಾಮೂಹಿಕ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು
 4. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು


ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ
 1. ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ
 2. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು
 3. ಭಾರತದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಾಯುಗುಣದ ಋತುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು  
 4. ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳು
 5. ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು
 6. ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 7. ಭಾರತದ ಭೂ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸಾಯ 
 8. ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 9. ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ
 10. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ದಿಮೆಗಳು
 11. ಸಂಪರ್ಕ
 12. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿನಾಶಕಾರಕಗಳು
 13. ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ


ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
 1. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
 2. ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ
 3. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ
 4. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಯ-ವ್ಯಯ

ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ
 1. ಬ್ಯಾಂಕು ವ್ಯವಹಾರಗಳು
 2. ವಿಮೆ 
 3. ಉದ್ಯಮಗಾರಿಕೆ
 4. ವ್ಯವಹಾರದ ಜಾಗತೀಕರಣ

Friday, 17 March 2017

Thursday, 16 March 2017

Wednesday, 15 March 2017

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಮಹದೇವಪ್ಪ. ಕುಂದರಗಿ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ,ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ

ಮಹದೇವಪ್ಪ. ಕುಂದರಗಿ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳುರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ  

ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು (FA1 to FA4)

ಮಹದೇವಪ್ಪ. ಕುಂದರಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳುರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 4

ವಸಂತ ಶ್ಯಾಗೋಟಿ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ಸಾಧನಾ - 3 ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 

ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್         ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್   

ದಾನಮ್ಮ ಝಳಕಿ .ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ಸಾಧನಾ - 3 ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ

ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ .ಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಸಾಧನಾ-1 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ  
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್            ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್

ಸಾಧನಾ-2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ  
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್            ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್

ಸಾಧನಾ-3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ  
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್            ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್

ಸಾಧನಾ-4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ  
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್            ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್

Monday, 13 March 2017

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳು(ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ)

ಟಾರ್ಗೆಟ್-40
ಪ್ರಯತ್ನ (ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ)
ಪಾಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ (ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ)
ಉತ್ತೀರ್ಣ (ವಸಂತ್ ಶ್ಯಾಗೋಟಿ)
ಯಶಸ್ಸು(ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ)

ಸಿದ್ಧತೆ (ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ .ಸಿ)

ಸಶಕ್ತ (ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ)
ಮಿಷನ್-28 (ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ .ಸಿ)
ಚೇತನ (ಸಾ ಶಿ ಇ)
ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಚ್

Sunday, 12 March 2017